Uslovi korišćenja

17.06.2020.

Direktnim ili indirektnim korišćenjem ove platforme ili njenih delova, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujete da ste punoletna, potpuno poslovno sposobna osoba, kao i da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa svim elementima platforme.

Zadržavamo pravo, da u zakonskim okvirima, po sopstvenom nahođenju izmenimo Uslove korišćenja u bilo koje vreme, bez prethodnog upozorenja. Samim korišćenjem naše platforme potvrđujete da ste sa svim izmenama i dopunama upoznati i saglasni.

POSEBNA UPOZORENJA

Ukoliko u toku korišćenja ove platforme budete imali zdravstvene tegobe ili Vam bude potreban medicinski savet, neophodno je da ODMAH prestanete sa primenom plana vežbanja i/ili ishrane i odmah kontaktirate svog izabranog lekara ili odete do najbliže službe hitne medicinske pomoći.

Informacije koje se nalaze na ovoj platformi u okviru naših servisa su opšte prirode i savetodavnog karaktera. Nijedna informacija na ovoj platformi ili njenim servisima ne služi kao zamena za pravovremenu lekarsku pomoć, niti je zamena za terapiju koju Vam je propisao lekar.

Svrha postojanja ove platforme je okupljanje većeg broja trenera i omogućavanje da lakše dođu do novih klijenata i/ili unapređenje odnosa sa postojećim. Takođe, cilj nam je da krajnjem korisniku ponudimo širok izbor trenera, programa vežbanja i/ili ishrane.

Shodno navedenom:

  • ne snosimo odgovornost za sadržaje – programe vežbanja i/ili ishrane i suplementacije koje Vam preporuči trener koga ste izabrali, a posredstvom naše platforme
  • ne snosimo odgovornost za to da li treneri poseduju potrebne kvalifikacije, kao ni za Vašu interakciju sa trenerima preko servisa naše platforme
  • ne snosimo odgovornost za rezultate koje želite da postignete

Pre konsultovanja svog lekara ne smete prestati da koristite ili menjate uslove pod kojim koristite postojeću terapiju.

Telesne vežbe i program ishrane mogu narušiti Vaše zdravlje, čak i kada ih primenjujete onako kako Vam je izabrani trener savetovao. Sprovođenje bilo kog programa ishrane i vežbanja sa naše platforme činite na sopstveni rizik.

AKO STE VEŽBAČ

Ukoliko posredstvom naše platforme i njenih servisa vežbate, potrebno je da imate na umu nekoliko stvari:

Korišćenje ove Platforme, odnosno njenih servisa je besplatno za vežbače. Ali, izabrani treneri će Vam isporučiti program vežbanja i/ili plan ishrane i suplementacije samo ukoliko im prethodno tu uslugu platite. Mi ni na koji način ne snosimo odgovornost za visinu naknade, uslove i način plaćanja, poreske aspekte izvršene novčane transakcije, dozvoljenost takve transakcije. Shodno tome, politika reklamacije usluga i pravne posledice uvažene/odbijene reklamacije u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije se ne odnose na nas, kao vlasnika i administratora ove platforme.

Slanjem narudžbine i plaćanjem iste dajete svoju prethodnu i izričitu saglasnost da ste, u smislu odredbi člana 37. Zakona o zaštiti potrošača, svesni i saglasni sa tim da gubite pravo na odustanak od ugovora u slučaju kada je isporuka usluga već izvršena, odnosno kada ste individualizovani plan i program ishrane i/ili vežbanja već dobili elektronskim putem.

Našu platformu, odnosno njene servise možete koristiti isključivo za zakonite novčane transakcije sa trenerima. Isključivo ste odgovorni za svoj odnos sa trenerom. Mi, kao vlasnici i administratori platforme i njenih servisa nismo odgovorni za usluge koje ste kupili posredstvom ove platforme. Svaka zloupotreba ove platforme i njenih servisa za posledicu ima trajno oduzimanje korisničke lozinke i mogućnosti da koristite ovu platformu, što ne isključuje i zakonske posledice, odnosno pokretanje prekršajnog, krivičnog ili parničnog postupka.

Svaki vežbač će imati mogućnost da oceni rad trenera čiji paket je kupio, kao i da ostavi komentar o svom iskustvu i saradnji sa konkretnim trenerom. Komentari koji sadrže neprimerene sadržaje, uvrede, jezik mržnje, neistinite informacije itd. neće biti objavljeni. Komentar i ocenu rada konkretnog trenera može ostaviti isključivo osoba koja je koristila usluge tog konkretnog trenera, posredstvom ove platforme.

AKO STE TRENER

Cilj postojanja ove platforme je afirmacija zdravog načina života, koji podrazumeva telesne vežbe i zdrav način ishrane.

Ukoliko smatrate da ste kvalifikovani da takvu vrstu usluga ponudite na online tržištu, ova platforma je mesto gde svoje usluge možete da ponudite. Kao vlasnici i administratori ove platforme, pružamo Vam mogućnost da svoje usluge ponudite i oglašavate preko naše platforme pod sledećim uslovima:

Svaki registrovani trener će do 31/01/2021. godine imati pristup servisima ove platforme do limita od 99 aktivnih sesija odnosno aktivnih korisnika.

Svaki trener će u toku jednog kalendarskog meseca moći da ima dve aktivne sesije bez naknade koju bi nam plaćao, odnosno ima pravo da posredstvom naše platforme online trenira aktivno dva korisnika. Svakako u promotivnom periodu do 31.01.2021 godine svaki trener će bez naknade imati mogućnost da aktivira do 99 korisnika i da im dostavi planove treniga i plan ishrane kao i da koristi druge pogodnosti našeg servisa.

Nakon promotivnog perioda, treneri koji imaju više od dve aktivne sesije bi morali da kupi aktivne sesije. Aktivne sesije se prodaju u paketima od po 5, 10, 20, 50, 100 i preko 100 korisnika. Paket je mogućnost da preko naše platforme ostvarite kontakt sa 5 aktivnih klijenata. Dakle, ako posle početna dva klijenta imate potrebe za trećim, morate kupiti paket od 5 aktivnih sesija, odnosno mogućnost da preko naše platforme trenirate do pet aktivnih klijenata. Ako posle 5 aktivnih korisnika imate potrebu za šestim, morate nadograditi postojeći paket i kupiti sledeći od pet ili više novih aktivnih sesija.

Svaki trener koji preko naše platforme počne da koristi besplatni paket od dve aktivne sesije, imaće mogućnost da se preko naše platforme/sajta “izlistava” bez naknade 3 meseca. To znači da će Vaši lični podaci – ime I prezime, fotografija, vrsta treninga I cena po kojoj ih držite online biti vidljiva svim posetiocima našeg sajta. Ukoliko po isteku tri meseca od početka korišćenja paketa od dve besplatne aktivne sesije ne budete kupili neki od sledećih paketa aktivnih sesija, I dalje ćete moći da koristite uslugu sajta i uređujete dva aktivna korisnika, ali se Vaši podaci neće videti u listi dostupnih trenera.

Morate imati u vidu da kao vlasnici i administratori ove platforme/sajta i njenih servisa ne snosimo odgovornost ni za jedan deo Vašeg odnosa sa klijentima do kojih ste došli posredstvom ove platforme: ne snosimo odgovornost za Vašu kvalifikaciju, cenu po kojoj prodajete svoje usluge izrade online plana vežbanja i/ili ishrane, uslove i načine isplate, eventualnu reklamaciju, komunikaciju sa klijentima, kao ni za poreske aspekte Vašeg poslovanja.

Bilo koja zloupotreba pravila korišćenja ove platforme i njenih servisa ili nezakonito ponašanje za posledicu imaju trajno oduzimanje prava da posredstvom ove platforme nudite svoje usluge, što ne isključuje i pokretanje prekršajnog, krivičnog ili parničnog postupka.

Ovu platformu i njene servise možete koristiti isključivo za zakonite novčane transakcije sa vežbačima. Za odnos sa vežbačima ste sami odgovorni. Ne odgovaramo za sadržaj online programa vežbanja i/ili ishrane i suplementacije koji izrađujete, prodajete i šaljete klijentima, kao ni za bilo koji segment autorskih prava koji se odnosi na iste. Oglašavanjem preko ove platforme potvrđujete da ste u potpunosti svesni pravnih posledica prodaje usluga online i svojih prava i obaveza tim povodom.

Imajte na umu da to znači da sa potencijalnim korisnicima usluga morate da komunicirate na način da ih ne dovodite u zabludu u pogledu vrste usluga, cene, načina isporuke usluga, politike privatnosti, reklamacije, načina plaćanja; da vežbačima morate omogućiti da ulože reklamaciju, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača; da procedura otkaza ugovora na daljinu i reklamacije mora biti jasno naznačena, da cena mora biti istaknuta jasno, bez skrivenih troškova i da u celosti morate ispunjavati sve uslove predvidjene zakonima koji regulišu online prodaju usluga.

Kao vlasnici i administratori ove platforme/sajta zadržavamo pravo da odbijemo lice koje želi da u svojstvu trenera bude prikazano na našem sajtu, bez obaveze navođenja razloga ili obrazloženja. Naš sajt podržava rodnu, rasnu i versku ravnopravnost i razlozi odbijanja nikada neće biti motivisani promocijom neravnopravnosti po bilo kom osnovu.

U slučaju kada se klijenti žale na rad konkretnog trenera više od jednom u toku meseca ili tri ili više puta u toku bar dva uzastopna meseca, profil trenera će biti ukinut sa našeg sajta, bez obzira na paket aktivne sesije koji trener poseduje.

BLOG ZA TRENERE

Naša online platforma/sajt ima javni blog – mesto na kome možete objavljivati članke iz oblasti fitnesa, ishrane, suplementacije i zdravih životnih stilova. Svaki od trenera/nutricionista će imati mogućnost da bude autor web bloga, koji će osim tekstualnog formata imati i mogućnost unosa fotografija i skica. Tema blogova može biti samo afirmacija zdravih stilova života. Interakcija sa čitaocima neće biti moguća.

Svaki od trenera pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje samim objavljivanjem bloga da je isti njegovo autorsko delo, kao i da za eventualno objavljene fotografije, skice ili video snimke ima autorska prava.

U slučaju povrede autorskih prava i nastale i naplaćene štete od strane trećih lica, zadržavamo pravo podnošenja regresne tužbe protiv trenera koji je izvršio povredu autorskih prava.

Kao vlasnici i administratori ove platforme/sajta, zadržavamo pravo da odlučimo da li ćemo objaviti neki blog, bez prava da ukoliko ga objavimo njegovu sadržinu korigujemo na bilo koji način.

Blog je autorsko delo trenera koji ga je napisao i postavio. Svaki bloger prenosi na nas bez novčane naknade pravo da učinimo javno dostupnim njegov blog, čak i ako prestane da koristi usluge naše platforme.