Uslovi kupovine i reklamacije

17.06.2020.

USLOVI POSLOVANJA IZMEDJU TRENIRAJ.online I FITNESS INSTRUKTORA / NUTRICIONISA

1. OPŠTI USLOVI

1.1 Informacije o uslovima
1.2 Politika privatnosti

2. NARUDŽBINA

2.1 Registracija
2.2 Narudžbina
2.3 Plaćanje
2.4 Cena

3. NAČIN I ROK ISPORUKE USLUGA

4. POLITIKA REKLAMACIJE I OTKAZ NARUDŽBINE

4.1. Otkaz narudžbine
4.2. Reklamacije

1. OPŠTI USLOVI

1.1. Informacije o uslovima poslovanja

Ovaj dokument određuje uslove i odredbe korišćenja internet stranice - sajta, te uslove kupovine usluga na ovoj internet stranici, uključujući elektronsku trgovinu uslugama koji predstavlja vid daljinske trgovine kao i pružanje usluge informacionog društva (u daljem tekstu „Uslovi i odredbe'').

Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o trgovini, Zakon o obligacionim odnosima, kao i ostali važeći propisi Republike Srbije.

Prihvatanjem Uslova i odredaba, prihvata se i način otkaza narudžbine, odnosno ulaganja reklamacije na pruženu uslugu i proceduru povraćaja naplaćenih sredstava od strane kompanije ''WSD SISTEM'' d.o.o. Beograd, Petefijeva 2/II.

Molimo Vas da pre internet narudžbine, odnosno kupovine naših usluga pažljivo pročitate Uslove i odredbe, jer se registracijom na sajtu smatra da ste sa njihovom sadržinom upoznati i saglasni.

Ovu stranicu uređuje ''WSD SISTEM'' d.o.o. Beograd, Petefijeva 2/II, matični broj: 17452819, PIB:102444292.

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo, dopunimo, ukinemo ili na bilo koji drugi način korigujemo bilo koju od ovde navedenih Uslova korišćenja. Svaka izmena i dopuna Uslova korišćenja, izjave o poverljivosti podataka itd. Stupa na snagu u času objave na internet stranici, osim ukoliko je drugačije odredjeno.

Sav materijal koji je objavljen na našoj internet stranici, uključujući i usluge, individualizovani plan ishrane i/ili telesnih vežbi, koncept sajta, ime, termin, logo, grafičko rešenje je isključivo vlasništvo kompanije ''WSD SISTEM'' d.o.o. Beograd, Petefijeva 2/II, matični broj: 17452819, PIB:102444292.

Momentom registracije dajete svoju izričitu saglasnosti da ovu internet stranu koristite na sopstvenu odgovornost.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu neposrednu (stvarnu štetu), ili posrednu štetu (izmaklu dobit), eventualne ozlede izazvane bilo kakvim nedostacima, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na računarskoj opremi.

Upozoravamo Vas da naše usluge nije moguće koristiti bez upotrebe računarske opreme i interneta. Registrovani korisnik je isključivo odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući, a ne ograničavajući se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje naše internet stranice. Nismo odgovorni ni za kakva oštećenja koja bi potencijalno mogla nastati kao posledica korišćenja našeg sajta.

1.4. POLITIKA PRIVATNOSTI

Sve o politici privatnosti možete pročitati u posebnom odeljku našeg sajta koji obrađuje ovu materiju.

NARUDŽBINA

2.1 Registracija

Za internet kupovinu potrebno je imati najmanje 18 godina.
Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

2.2. Narudžbina

Ovaj segment našeg sajta odnosi se na ugovorni odnos između nas, kao vlasnika i administratora ove platforme/sajta i trenera/nutricionista.

Ugovorni odnos trenera/nutricioniste sa krajnjim korisnikom - vežbačem, kao i pravila koja se na isti primenjuju se nalaze na pojedinačnim profilima trenera.

Cilj postojanja ove platforme je afirmacija zdravog načina života, koji podrazumeva telesne vežbe i zdrav način ishrane.

Ukoliko smatrate da ste kvalifikovani da takvu vrstu usluga ponudite na online tržištu, ova platforma je mesto gde svoje usluge možete da ponudite, slanjem upita.

Samim slanjem upita ne znači da će Vaša ponuda biti prihvaćena. Kao vlasnicima i administratorima ove platforme/sajta, čiji je cilj promocija trenera i zdravih životnih stilova, važno nam je da treneri koji su zastupljeni na platformi zadovoljavaju osnovne kriterijume u pogledu stručnosti, pristojnog izgleda i ophođenja i nedostatka kriminalne prošlosti.

Kao vlasnici i administratori ove platforme, pružamo Vam mogućnost da svoje usluge ponudite i oglašavate preko naše platforme pod sledećim uslovima:

Svaki trener će u toku jednog kalendarskog meseca moći da ima dve aktivne sesije bez naknade koju bi nam plaćao, odnosno ima pravo da posredstvom naše platforme online trenira aktivno dva korisnika. Svakako u promotivnom periodu do 31.01.2021. godine svaki trener će bez naknade imati mogućnost da aktivira do 99 korisnika i da im dostavi planove treniga i plan ishrane kao i da koristi druge pogodnosti našeg servisa.

Nakon promotivnog perioda, treneri koji imaju više od dve aktivne sesije bi morali da kupe aktivne sesije. Aktivne sesije se prodaju u paketima od po 5, 10, 20, 50, 100 i preko 100 korisnika. Paket je mogućnost da preko naše platforme ostvarite kontakt sa 5 aktivnih klijenata. Dakle, ako posle početna dva klijenta imate potrebe za trećim, morate kupiti paket od 5 aktivnih sesija, odnosno mogućnost da preko naše platforme trenirate do pet aktivnih klijenata. Ako posle 5 aktivnih korisnika imate potrebu za šestim, morate nadograditi postojeći paket i kupiti sledeći od pet ili više novih aktivnih sesija.

Svaki trener koji preko naše platforme počne da koristi besplatni paket od dve aktivne sesije, imaće mogućnost da se preko naše platforme/sajta ''izlistava'' bez naknade 3 meseca. To znači da će Vaši lični podaci - ime i prezime, fotografija, vrsta treninga i cena po kojoj ih držite online biti vidljiva svim posetiocima našeg sajta. Ukoliko po isteku tri meseca od početka korišćenja paketa od dve besplatne aktivne sesije ne budete kupili neki od sledećih paketa aktivnih sesija, i dalje ćete moći da koristite uslugu sajta i uređujete dva aktivna korisnika, ali se Vaši podaci neće videti u listi dostupnih trenera.

3. NAČIN I ROK ISPORUKE USLUGA

Da biste kupili naše usluge, neophodno je da pošaljete zahtev za vašu registraciju, tako što ćete popuniti formular na sledećem linku https://treniraj.online/prijava-trenera

Nakon što nam prosledite zahtev za registraciju, dobićete potvdu da li prihvatamo da Vaše usluge izrade individualizovanih planova vežbanja i/ili ishrane reklamiramo i dozvolimo Vam da iste prodajete posredstvom našeg sajta.

Ukoliko dobijete potvrdu, prosledićemo Vam račun za uplatu odabranog paketa, osim u slučaju da ste odabrali besplatni paket do dve aktivne sesije. Odmah po uplati ćete dobiti mogućnost da pristupite svom profilu na našem sajtu, te da na istom radite u periodu od mesec dana od dana započinjanja.

U roku od dva dana od dana plaćanja, u Vašem korisničkom panelu (profilu) ćete imati mogućnost da svakom konkretnom klijentu postavljate individualizovani plan vežbanja i/ili ishrane.

Način isporuke usluga

Odmah nakon kupovine i plaćanja odabranog paketa na osnovu potreba aktivnih sesija, imaćete omogućen kontakt sa onoliko klijenata koliko Vaš paket dozvoljava aktivnih sesija.

Kako se koristi korisnički panel?

Potrebno je da se ulogujete na sajt, koristeći korisničko ime i lozinku, potom da odete u svoj korisnički panel, gde ćete imati pristup servisima. Uputsvo za korišćenje servisa nalazi se na vašem korisničkom nalogu u odeljku FAQ na linku https://treniraj.online/member/faq

4. POLITIKA REKLAMACIJE I OTKAZ NARUDŽBINE

4.1. Otkaz narudžbine

Otkaz narudžbine je, bez obzira na razlog, moguće izvršiti u roku od 48 časova od momenta naručivanja i plaćanja iste. Nakon tog perioda, otkaz narudžbine je nemoguć, jer će Vam biti omogućeno korišćenje sopstvenog profila na našoj platformi, odnosno usluga će biti izvršena u potpunosti.

Slanjem narudžbine i plaćanjem iste dajete svoju prethodnu i izričitu saglasnost da ste, u smislu odredbi člana 37. Zakona o zaštiti potrošača, svesni i saglasni sa tim da gubite pravo na odustanak od ugovora u slučaju kada je isporuka usluga već izvršena, odnosno kada ste dobili pristup svom profilu na našoj platformi i mogućnost kontakta sa zainteresovanim klijentima.

U slučaju otkaza narudžbine, potrošaču se plaćeni iznos vraća u celosti. Otkaz narudžbine vrši se štampanjem, popunjavanjem i potpisivanjem, skeniranjem i slanjem dokumenta ''otkaz narudžbine'', koji se u pdf formatu nalazi u prilogu. POSTAVITI OBRAZAC!!!

Otkaz narudžbine je neophodno poslati preporučenom poštom na sledeću adresu: ''WSD SISTEM'' d.o.o. Beograd, Petefijeva 2/II.

Otkaz narudžbine podnet po isteku roka od 48 časova od časa prijema narudžbine i novca i prijema usluge (digitalnog sadržaja) neće se uvažiti, sa čime se korisnik usluga složio.

4.2. Reklamacije

''WSD SISTEM'' d.o.o. Beograd ima obavezu da poručenu i plaćenu uslugu postavljanja profila potrošača na platformu treniraj.online I predaju pristupnih šifara isporuči korisniku usluga/potrošaču elektronskim putem, na način bliže opisan u prethodnoj glavi, u roku od 48 časova od časa prijema narudžbine i plaćanja.

Način slanja reklamacije:

U slučaju reklamacije, korisnik usluga/potrošač je dužan da uputi reklamaciju a jedan od sledećih načina:

  1. imejlom na adresu reklamacije@treniraj.online
  2. slanjem preporučenom poštom popunjenog i potpisanog reklamacionog obrasca - ''reklamacionog lista'', koji se u pdf formatu nalazi na ovoj internet strani, slanjem na sledeću adresu: ''WSD SISTEM'' d.o.o. Beograd, Petefijeva 2/II.

U obavezi smo da na uloženu reklamaciju odgovorimo u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije i predložimo način rešavanja reklamacije. Predloženi način rešavanja reklamacije mora se realizovati u roku od 15 dana od dana slanja odgovora korisniku usluga/potrošaču.

Odgovornost za nesaobraznost pružene usluge elektronskim putem rešavaće se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obligacionim odnosima, te ostalim važećim propisima Republike Srbije.

Morate imati u vidu da razlog za reklamaciju ne može biti nezadovoljstvo korisnika usluga/potrošača brojem zainteresovanih klijenata, mogućnošću naplate od klijenata I ostalim aspektima komunikacije sa trećim licima.

U slučaju uplate na račun, povraćaj se vrši uplatom na tekući račun potrošača. Ne postoji mogućnost povraćaja novca u gotovini.

PDF obrazac zahteva za Reklamaciju